Απομένουν

Καιρός

Facebook

Πρόγραμμα

Iti Epic 2018
ΠΕΜΠΤΗ 1/3
Έναρξη δηλώσεων συμμέτοχης
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4
Λήξη εκπτώσεων (-25%) στο κόστος συμμετοχής
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/5
Λήξη δηλώσεων συμμετοχής και πληρωμής κόστους συμμετοχής*
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5
18:00 - 20:00 Πρώτη φάση παραλαβής αριθμών συμμετοχής
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/5
08:00 Έναρξη παραλαβής αριθμών συμμετοχής
09:45 Λήξη παραλαβής αριθμών συμμετοχής
10:30 Εκκίνηση ITI EPIC διαδρομών 57km & 35km
11:00 Εκκίνηση ITI EPIC διαδρομής 20km
16:00 Απονομές όλων των κατηγοριών
19:00 Όριο έγκυρου τερματισμού**
 * Η Δευτέρα 7/5 είναι η τελευταία μέρα για πληρωμή του κόστους συμμετοχής! Όσοι αθλητές (για έκτακτους λόγους) θέλουν να πληρώσουν εκπρόθεσμα την συμμετοχή τους το Σάββατο 12/5 ή την Κυριακή 13/5 στην γραμματεία του αγώνα, φέτος θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, με κόστος συμμετοχής επιβαρυμένο κατά 50%.
 ** Σε περίπτωση που αθλητής βρίσκεται εντός της διαδρομής μετά το πέρας του ορίου έγκυρου τερματισμού, θα επιστρέφει στην εκκίνηση με ασφαλή τρόπο, από όχημα της διοργάνωσης.