Απομένουν

Καιρός

Facebook

Πρόγραμμα

Iti Epic 2016
ΤΡΙΤΗ 1/3
Έναρξη δηλώσεων συμμέτοχης
ΠΕΜΠΤΗ 31/3
Λήξη εκπτώσεων στις δηλώσεις συμμέτοχης
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/5
Λήξη δηλώσεων συμμέτοχης
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5
18:30 - 20:30 Πρώτη φάση παραλαβής αριθμών συμμετοχής
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5 - ΑΓΩΝΑΣ (Ωρολόγιο πρόγραμμα)
08:00 Δεύτερη φάση παραλαβής αριθμών συμμετοχής
10:00 Λήξη παραλαβής αριθμών συμμετοχής
10:50 Εκκίνηση* ITI EPIC 58km & 36km
11:00 Εκκίνηση* ITI EPIC 19km
15:30 Απονομές όλων των κατηγοριών
20:00 Όριο έγκυρου τερματισμού**
 * Οι χρονικές διαφορές ανάμεσα στις εκκινήσεις αποτελούν το χρόνο διεκπεραίωσης της προηγούμενης εκκίνησης στον οποίο προστίθεται ο χρόνος ο οποίος χρειάζεται για την ασφαλή πραγματοποίηση της τρέχουσας εκκίνησης. Για αυτό το λόγω όλοι οι αθλητές θα πρέπει να βρίσκονται πίσω από τη γραμμή εκκίνησης από τις 10:45 και πίσω πάντα από τους αθλητές που εκκινούν πριν από αυτούς. Με την εκκίνηση των προηγούμενων θα μετακινούνται ποιο μπροστά περιμένοντας τη δική τους εκκίνηση.
 ** Σε περίπτωση που αθλητής βρίσκεται εντός της διαδρομής μετά το πέρας του ορίου έγκυρου τερματισμού, θα επιστρέφει στην εκκίνηση με όχημα της διοργάνωσης.