Απομένουν

Καιρός

Facebook

Πρόγραμμα

Iti Epic 2015
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/5
18:30 Τεχνική ενημέρωση για την διαδρομή των 19km
19:00 Τεχνική ενημέρωση για την διαδρομή των 34km
19:30 Τεχνική ενημέρωση για την διαδρομή των 62km
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5
08:00 Έναρξη παραλαβής αριθμών συμμετοχής
10:00 Λήξη παραλαβής αριθμών συμμετοχής
10:45 Εκκίνηση* Πανελληνίου πρωταθλήματος
10:50 Εκκίνηση* ITI EPIC 62km & 34km
11:00 Εκκίνηση* ITI EPIC 19km
15:30 Απονομές όλων των κατηγοριών
20:00 Όριο έγκυρου τερματισμού**
 * Οι χρονικές διαφορές ανάμεσα στις εκκινήσεις αποτελούν το χρόνο διεκπεραίωσης της προηγούμενης εκκίνησης στον οποίο προστίθεται ο χρόνος ο οποίος χρειάζεται για την ασφαλή πραγματοποίηση της τρέχουσας εκκίνησης. Για αυτό το λόγω όλοι οι αθλητές θα πρέπει να βρίσκονται πίσω από τη γραμμή εκκίνησης από τις 10:45 και πίσω πάντα από τους αθλητές που εκκινούν πριν από αυτούς. Με την εκκίνηση των προηγούμενων θα μετακινούνται ποιο μπροστά περιμένοντας τη δική τους εκκίνηση.
 ** Σε περίπτωση που αθλητής βρίσκεται εντός της διαδρομής μετά το πέρας του ορίου έγκυρου τερματισμού, θα επιστρέφει στην εκκίνηση με όχημα της διοργάνωσης.