Απομένουν 114 Ημέρες

Καιρός

Facebook

Πρόγραμμα

Iti Epic 2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3
Έναρξη δηλώσεων συμμέτοχης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/3
Λήξη εκπτώσεων στις δηλώσεις συμμέτοχης
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/5
Λήξη δηλώσεων συμμετοχής και πληρωμής κόστους συμμετοχής*
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/5
18:00 - 20:00 Πρώτη φάση παραλαβής αριθμών συμμετοχής
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/5
08:00 Έναρξη παραλαβής αριθμών συμμετοχής
09:45 Λήξη παραλαβής αριθμών συμμετοχής
10:30 Εκκίνηση ITI EPIC διαδρομών 57km & 35km
11:00 Εκκίνηση ITI EPIC διαδρομής 20km
16:00 Απονομές όλων των κατηγοριών
19:00 Όριο έγκυρου τερματισμού**
 * Μετά την Δευτέρα 8/5 καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνετε δεκτή. Επίσης η Δευτέρα 8/5 είναι και η τελευταία μέρα για πληρωμή του κόστους συμμετοχής.
 ** Σε περίπτωση που αθλητής βρίσκεται εντός της διαδρομής μετά το πέρας του ορίου έγκυρου τερματισμού, θα επιστρέφει στην εκκίνηση με όχημα της διοργάνωσης.